Ju mer du tränar……

Presentation
I min familj fanns en boxer när jag föddes och sedan dess har jag inte levt utan hund. Att vara hundägare är en livsstil, och jag har gjort den till min livsstil.
Utbildning:
Jag har akademisk utbildning i de beteendevetenskapliga ämnena rättssociologi, sociologi,psykologi och pedagogik. Utbildningar som ger en bra baskunskap i arbetet att utveckla samarbetet i teamet hundägare-hund.
Utbildningar inom Svenska Brukshundklubben:
SBK Instruktör - Bruks/tävlingslydnad
SBK Instruktör - Rally
SBK Instruktör - Allmänlydnad
Specialkurser i spår & sök

Självklart har det också hunnit bli en hel del kortare kurser, seminarier, träningshelger utöver ovanstående. Jag som avtalsinstruktör har ju också många möten varje dag med er alla hundägare och era hundar, cirka 400 st per år, vilket ger mig en praktisk erfarenhet som inte går att läsa sig till.
Ju mer jag lär mig om hundar desto mer ser jag att det finns kvar att lära, en härlig utmaning !
Träningsfilosofi
Träna lydnad är nog för mig bland det roligaste som finns. Känslan av samarbete med min hund kan för mig inte bli större än när jag med små signaler och enstaka ord får min hund att med glädje utföra de beteenden jag vill, samtidigt som hundens ögon lyser av glädje över att få arbeta - och i förväntan över att få kämpa med en bit brandslang.
Denna ”vi” känsla mellan hund och förare är nog det som engagerar mig mest som instruktör och det som är viktigast att förmedla till mina elever.
För att bibehålla fokus framåt behöver jag förse mig själv med tävlings & prestationskrav, vilket jag inte är ensam om. Häri ligger också en del av utmaningen som instruktör, att kunna lära ut att resan mot målet är viktig, inte bara målet i sig.

Det skall vara roligt att träna med sin hund och ju mer du tränar……..